Introduktion till Azure Cosmos DB

By | februari 26, 2018

Azure Cosmos DB är Microsofts nya databastjänst som lanserades i maj 2017 och nyligen har belönats med InfoWorlds 2018 Technology of the Year Awards:

Do you need a distributed NoSQL database with a choice of APIs and consistency models? That would be Microsoft’s Azure Cosmos DB.

Speciellt med Azure Cosmos DB är att den har olika API:er som stödjer vitt skilda datamodeller:

 • SQL API, som stödjer SQL-frågor, Stored Procedures, Triggers, User-Defined Functions, och en form av Linq-to-SQL språk för enkel användning ifrån .NET-applikationer.
 • MongoDB API, som är kompatibelt med befintliga MongoDB drivrutiner, verktyg och applikationer.
 • Cassandra API, som är kompatibelt med befintliga Apache Cassandra drivrutiner, verktyg och applikationer.
 • Azure Table API, som är kompatibelt med Azure Storage Tables.
 • Gremlin (graph) API, som är kompatibelt med Apache Tinkerpops grafdatabasspråk, Gremlin.
 • Ytterligare datamodeller är på väg enligt Microsoft.

Alla API:er har fullt stöd av Microsoft, så att det är bara att välja det API som bäst passar behoven.

I Azure Cosmos DB finns dessutom fem olika konsistensnivåer att välja på (till skillnad från de flesta distribuerade databaser som bara stödjer ytterligheterna):

Azure Cosmos DB consistency models

Det går också väldigt enkelt att distribuera data globalt, ”genom bara ett klick”.

Azure Cosmos DB Global Distribution

Sammantaget gör detta att Azure Cosmos DB är användbar för väldigt många tillämpningar:

 • Mobilappar, webappar eller vanliga klientappar som körs globalt
 • Internet of Things
 • Appar som redan bygger på något av de API:er som stöds (MongoDB, Cassandra eller Gremlin)
 • Appar som behöver vara globalt skalbara
 • När det finns behov av elasticitet (exempelvis snabb tillväxt eller tillfälliga perioder med hög belastning)
 • När det är viktigt med garantier på svarstider, tillgänglighet och prestanda.

Lär dig mer om Azure Cosmos DB