Artiklar om Microsoft Cognitive Services och Bot Framework

By | april 19, 2017

Microsoft Cognitive Services är en ny uppsättning API:er i molnet som kan användas från praktiskt taget vilken plattform som helst (iOS, Android, Windows, m fl) för att tillhandahålla funktionalitet som natural language processing, talanalys, bildanalys, etc. Dessa funktionaliteter, precis som det mesta inom artificiell intelligens, är enkla för människor men svåra för datorer. Nu kan du dra nytta av Microsofts forskning på området och använda i dina egna applikationer.

Jag har skrivit en serie artiklar om Microsoft Cognitive Services och Bot Framework. Denna finns tillgängliga enbart på engelska:

Robot