Donationer till flyktinghjälp och Föreningen Smith-Magenis syndrom

By | januari 1, 2017

Jag lovade att donera 100% av mina royalties 2016 från två av mina inspelningar till flyktinghjälp och Föreningen Smith-Magenis syndrom. Jag lovade också att skänka 2 kr per ny följare på Spotify under december månad.

År 2016 är nu över och så här gick det:

  • Wedding Day at Troldhaugen spelades 5670 gånger.
  • Kinderszenen spelades färre än 1000 gånger, så jag har ingen statistik ännu, men jag väljer att räkna det som 1000 gånger.
  • Jag fick 14 nya Spotifyföljare i december.

spotify_plays_20170101

Min royalty är cirka 5 öre per spelning. Det ger:

  • 283,50 kr till Föreningen Smith-Magenis syndrom. Jag väljer dock att fördubbla detta till 567 kr.
  • 50 kr till flyktinghjälp (UNHCR). Detta väljer jag att öka till 300 kr.
  • 28 kr till Barncancerfonden. Detta väljer jag att öka till 100 kr.

Donationerna är nu skickade till dessa angelägna ändamål.

Gott nytt år och en god fortsättning på 2017!

unhcr_donation_20170101

smith-magenis_donation_20170101

barncancerfonden_donation_20170101