Presentation: Tidsresor – med SQL Server 2016 Temporal Tables

By | september 26, 2016

En av de viktigaste nyheterna i SQL Server 2016 är möjligheten att göra tidsresor i dina databaser. Genom att använda Temporal Tables kan du göra sådant som att ställa frågor mot en tabell så som den såg ut vid en viss tidigare tidpunkt, få info om alla förändringar som skett under ett visst tidsintervall eller backa tillbaka förändringar (exempelvis göra ”undo” på en hel laddning av ett datalager).

Jag kommer att hålla en presentation i Malmö den 12:e oktober där jag går igenom hur Temporal Tables fungerar och hur du kan dra nytta av dem i praktiken.

Datum: 12 oktober 2016 kl 10 – 12
Plats: Radisson Blue, Östergatan 10

Klicka här för mer info och anmälan.

Material från min föreläsning