Det här får du inte läsa om i etablerad media – del 3 – bostäderna

By | april 2, 2015

Boverket kom i början av mars med en rapport om nyanländas boendesituation. Knappt någon journalist verkar ha läst den. För trots att det är en krisrapport så har knappt någon skrivit om den ännu.

2 kap. 1 § expropriationslagen […] Regeringens möjlighet att besluta om planföreläggande räcker inte alltid till. Om marken är kommunal eller privat och markägaren inte vill upplåta nyttjanderätt eller äganderätt kommer man inte vidare. Det kan då krävas att en möjlighet öppnas för staten att expropriera för tätbebyggelseändamålet för att trygga bostadsförsörjningen. […] Grundlagsenligheten av ett förslag måste närmare utredas.

Boverket talar här alltså om att ändra i expropriationslagen. Alltså samhällets rätt att tvångsförvärva fastigheter. Borde inte en sådan här lagändring ha ett visst allmänintresse?

Ytterligare lagändringar som diskuteras, och det är inga småsaker:

  • Hyreslagstiftningen
  • Bostadsrättslagstiftningen
  • Bostadsförsörjningslagstiftningen
  • En ny bostadsanvisningslagstiftning

Det talas om att införa förturssystem, det vill säga att fördela lägenheter efter andra parametrar än kötid. Här vågar dock inte Boverket precisera vad det skulle vara för parametrar. Ett förturssystem löser ju heller inte grundproblemet – bostadsbristen.

Det utreds också om byggande av modulbostäder (”baracker”) och hur stor produktionskapaciteten är i Norden. Vad Boverket missar är att det förmodligen inte är produktionen av modulbostäder som är den trånga sektorn, utan all infrastruktur som krävs. Vägar, el, vatten, avlopp, fjärrvärmenät, skolor, vårdcentraler, polis, brandkår, etc.

Och det skall bli ännu värre… Nya prognoser visar att regeringen har underskattat behovet. Boverket kom nu precis med en ny prognos att bristen är ännu värre än väntat.

Regeringens mål att 250 000 bostäder ska byggas fram till 2020 räcker långt ifrån till. Enligt en ny analys från Boverket behövs minst 426 000 bostäder, eller 71 000 per år.

Modulbostäderna riskerar att bli Sveriges dyraste och sämsta bostadslösning någonsin. Enligt en undersökning av fastighetskonsulterna Evidens så skulle en normal trea på 70 kvadrat få en reell hyreskostnad på 19 800 kronor per månad. Förre regeringens främste bostadsexpert, Ulf Perbo, fyller i:

Detta skulle bli en extremvariant av social housing. Vi skulle fylla modulhus med folk och säga att det är ett tillfälligt boende. Vad gör vi då när det inte finns några alternativ när husen ska tas bort? fortsätter han.

Vår statsminister Stefan Löfven verkar dock mindre oroad. ”Visst är det ett gigantiskt åtagande – men tänk vilka möjligheter!” utropade han på SKL:s valkongress förra veckan. Han uppmanade alla att se filmen Trevligt folk om framgångssagan Somalia Bandy i Borlänge. Och tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt såg ju lösningen nu i december: ”Jag flyger ofta över den svenska landsbygden och det skulle jag vilja råda fler att göra. Där finns oändliga fält och skogar. Där finns mer plats än man kan föreställa sig.”.

En som däremot uppmärksammade sprängstoffet i Boverkets senaste rapport var den socialdemokratiske bloggaren Johan Westerholm, som på grund av sin frispråkighet dragit på sig muntliga uteslutningskrav och antydningar om att han borde lämna partiet.

Detta, mina damer och herrar, är en social bomb som Boverket nu lade i regeringens knä. Något de flesta anat länge men som varit omöjligt att lyfta utan att bli kallad rasist. Nu betalar vi priset för detta och det är onekligen något tragiskt över det.

En sak är säker. Inom en snar framtid lär vi få svaret på om HMS Sverige (den Humanitära Stormakten) flyter eller sjunker.