De fromma, de förnekande och de konsekventa

By | oktober 6, 2014

I min förra bloggpost skrev jag om World Values Survey och frågorna kring ”tillit”. Det visade sig vara mycket stora skillnader i tillit i olika länder. Det mest slående var att Sverige låg på första plats på alla tre frågorna om tillit till personer med annan nationalitet, religion eller personer vi träffar för första gången. Det stämmer också med vår plats i ”Inglehart-Welzel Cultural Map” som placerar länder i olika kulturella grupper och också finns beskriven i min förra bloggpost.

En annan serie frågor i World Values Survey handlar om vilka vi inte vill ha som grannar (det vill säga ”intolerans”). Frågan är formulerad så här: On this list are various groups of people. Could you please mention any that you would not like to have as neighbors? Följande svarsalternativ fanns:

 • Narkomaner
 • Alkoholister
 • Personer som har AIDS
 • Ogifta par
 • Homosexuella
 • Immigranter
 • Personer av annan ras
 • Personer med annan religion
 • Personer som talar annat språk

Jag har valt att lägga till ytterligare en fråga som jag tycker hänger samman med dessa: Hur vanlig förekommande är rasism i ditt grannskap? Där har jag grupperat ihop svarsalternativen ”Very frequently” och ”Quite frequently” och räknat ut hur många procent som svarar något av dem. De andra två alternativen är”Not frequenty” och ”Not at all frequently” och exkluderas ur procentsiffran.

Översikt tolerans

Här nedan är en översikt av resultaten (klicka på bilderna för att förstora).

WVS 36-44 A-M

WVS 36-44 L-Z

Några av svarsalternativen har uppenbarligen varit så kontroversiella att man inte ställt dem i vissa länder (Japan och Kuwait). I övrigt så:

 • Sverige ligger i världstopp när det gäller tolerans för grannar. Vi ligger på topp-3 nivå på alla kategorier utom narkomaner (vi är ju inte något drogliberalt land) och annan religion. När det gäller annan religion så ligger vi mycket nära topp-3. Det fåtal personer i Sverige som svarat att de inte vill ha grannar med annan religion visade sig främst vara ateister.
 • Rwanda, som ligger högt i tillit enligt min förra bloggpost, ligger också högt i tolerans för immigranter och grannar med annan ras, religion eller språk. De ligger också högt i tolerans för grannar med AIDS.
 • Uruguay ligger högt i tolerans för de allra flesta svarsalternativen.
 • Sydamerika ligger högt i tolerans för narkomaner och alkoholister.

Tolerans för immigranter v s rasism

Det riktigt intressanta är när man börjar samköra olika frågor. I bilden nedan har jag samkört dessa frågor.

 • X-axeln: Egna intoleransen för immigranter, d v s ju längre till höger desto mer intoleranta
 • Y-axeln: Hur mycket rasism man upplever att det förekommer, d v s ju längre upp desto mer rasism tycker man det förekommer

WVS Neighborhood racism

Denna bild kan man se som en karta:

 • De konsekventa: Länder som Libanon, Kuwait och Libyen, där invånarna tycker att det förekommer mycket rasism och själva inte vill ha immigranter som grannar. De är i alla fall konsekventa i sina uppfattningar.
 • De förnekande: Länder som Azerbadjan, Japan och Vitryssland, där invånarna tycker att det inte förkommer rasism men de vill själva inte ha immigranter som grannar. Dessa länders invånare har en mycket hög intolerans men tycker inte att det är rasistiskt.
 • De fromma: Länder som Uruguay och Sverige, där invånarna tycker att det förekommer mycket rasism men att de själva inte har något emot immigranter som grannar. Är vi skenheliga? Eller har vi kanske en skev uppfattning om att Sverige skulle vara mycket mer rasistiskt än det egentligen är? Detta borde definitivt undersökas mycket noggrannare!

Om vi nu istället placerar intoleransen för ”annan ras” på x-axeln så blir grupperna nästan exakt samma!

WVS Race Neighborhood racism

Sammanfattning

Återigen så sticker Sverige ut i World Values Survey som ett ovanligt land.

 • Sammantaget så ligger vi i världstopp i toleransfrågorna.
 • På frågan om hur mycket rasism vi upplever i samhället så ligger vi i ”värsta kvartilen”, d v s de 25% länder som uppfattar sig ha allra mest rasism.
 • På frågan om ”vår egen” rasism (d v s vad vi tycker om grannar med ”annan ras” eller immigranter) så är vi dock ett av världens tolerantaste länder.

Detta är väldigt motsägelsefullt och borde definitivt undersökas vidare! Särskilt med tanke på att 13% röstade på Sverigedemokraterna i senaste valet så är det en brännande fråga om hur det verkligen är med rasismen i Sverige.

Obs att allt jag presenterat här, inklusive bilderna, är sådant du själv kan få fram utan alltför avancerade tekniska kunskaper. Rådata för World Values Survey finns tillgänglig kostnadsfritt på deras hemsida om man registrerar sig. Här kan du läsa mer om de tekniska verktyg jag har använt.

Här är också några länkar för dig som vill veta mer.

Förtydligande: Denna bloggpost är helt baserad på World Values Survey som källa. Man kan tolka både frågorna och resultaten olika eftersom det finns olika uppfattningar om vad som menas med begrepp som intolerans, rasism och främlingsfientlighet. Min ambition är att ge en så rättvisade bild av resultaten från World Values Survey som möjligt, samt att diskutera vad jag tror är möjliga förklaringar.