Sverige – världens främlingsvänligaste land?

By | september 22, 2014

I valet för en vecka sedan fick Sverigedemokraterna 13% av rösterna och blev tredje största parti. Cirka en av åtta har röstat på Sverigedemokraterna trots ständiga skandaler och avslöjanden om rasistiska inlägg i anonyma kommentarsfält. Håller Sverige på att bli ett främlingsfientligt land? Eller är det något annat som övriga partier har missat som är viktigt för dessa väljare?

Låt oss se efter hur Sverige står sig kulturellt jämfört med andra länder. Det finns forskare som har gjort ett gediget jobb att undersöka våra värderingar och uppfattningar!

World Values Survey är en kulturvetenskapligt jämförande undersökning som genomförts i över 100 länder med över 400 000 respondenter sedan 1981. Den syftar till att förstå värderingar, trosuppfattningar och motivation hos befolkningen världen över. Det är världens största icke-kommersiella undersökning kring människors värderingar. I senaste undersökningen (genomförd 2010-2014) finns drygt 70 000 svar, varav cirka 1 200 från Sverige.

Ett av resultaten i World Values Survey är att man kan dela in världen i en kulturkarta (”Inglehart-Welzel Cultural Map”) med länder som har närliggande kulturer placerade nära varandra på kartan. Det betyder naturligtvis inte att alla i ett visst land har samma värderingar och uppfattningar, men enligt studien så är skillnaderna mellan olika länder mycket större än skillnaderna inom länder.

Inglehart-Welzel Cultural Map of the World

Enligt Inglehart-Welzel så finns två huvudsakliga dimensioner i skillnaderna mellan kulturer i världen:

  • Traditionella v s Sekulära värderingar. Traditionella värderingar framhäver betydelsen av religion, familj, nationell stolthet och respekt för auktoriteter. Sekulära värderingar står för motsatsen.
  • Överlevnad v s Emancipativa frihetsvärden. Överlevnad innebär ett fokus på ekonomisk och fysisk trygghet samt mindre tillit till främmande personer. ”Emancipativa frihetsvärden” är när vi ser vår egen trygghet som självklar och istället fokuserar på miljöfrågor, tolerans och jämlikhet samt ökande krav på deltagande i demokratiska processer.

Sverige ligger högst i världen både i sekulära värderingar och emancipativa frihetsvärden. Vi befinner oss i en grupp som på kartan heter ”Protestant Europe” (markerad i gult på kartan ovanför), där också övriga nordiska länder finns. Inte helt förvånande så ligger länder som är geografiskt nära varandra också oftast kulturellt nära varandra. Språk, religion och levnadsvillkor påverkar naturligtvis också, vilket man kan läsa om här.

Eftersom Sverige ligger högt i emancipativa frihetsvärden så borde vi alltså ha ett högt förtroende för främmande personer. Det finns flera intervjufrågor i studien som handlar om detta. Låt oss börja med den första frågan.

How much do you trust people you meet for the first time?

1 – Trust completely
2 – Trust somewhat
3 – Do not trust very much
4 – Do not trust at all

För att kunna presentera överskådligt så har jag lagt ihop svarsalternativ 1 & 2 och kallat dem för ”Trust”. Övriga två kallar jag ”Do not trust”. Detta är naturligtvis en förenkling men ger ändå en hyfsat rättvisande bild av svaren. I detta YouTube-klipp har jag presenterat topp 5-listan över vilka som har högst Trust procent.

I topp-10 och botten-10 listan ser det ut så här:

WVS V105 Top   WVS V105 Bottom

Sverige ligger alltså i världstopp när det gäller förtroende för personer som vi träffar för första gången. Den stora ”skrällen” i listan är helt klart Rwanda. Rwanda har ju varit hårt drabbat av inbördeskrig och motsättningar mellan folkgrupper. Kanske kan denna info från Wikipedia förklara Rwandas speciella resultat: ”Till skillnad från många länder i Afrika har Rwanda varit en homogen stat sedan förkolonial tid. Landet största etniska grupp är Banyarwanda och de flesta i landet delar kulturellt arv.” Det där känner vi igen från Sverige, som också under lång tid har varit en homogen stat där de flesta delar kulturellt arv. Kanske är detta en av de starkare faktorerna för att skapa tillit i ett samhälle.

Låt oss gå vidare till nästa intervjufråga.

How much do you trust people of another religion?

1 – Trust completely
2 – Trust somewhat
3 – Do not trust very much
4 – Do not trust at all

Återigen så ligger Sverige på ohotad första plats. Rwanda ligger här på plats 26, d v s ganska så i mitten av den totala listan, så det måste alltså vara något särskilt just med Rwandiernas tillit till personer de träffar för första gången. I övrigt stämmer listan ganska väl med Inglehart-Welzel.

WVS V106

WVS V106 Top   WVS V106 Bottom

Jag tar ytterligare en intervjufråga från World Values Survey.

How much do you trust people of another nationality?

1 – Trust completely
2 – Trust somewhat
3 – Do not trust very much
4 – Do not trust at all

Även i denna fråga så ligger Sverige på en mycket tydlig förstaplats. Qatar ligger högt i alla tre frågorna. Kanske har detta ett samband med att Qatar är mycket rikt och är relativt liberalt jämfört med andra länder i regionen. Qatar har också ett stort antal gästarbetare från länder med andra religioner. Det kan vara förklaringen till att Qatar skiljer sig åt från övriga länder i regionen i sina svar. I botten av listorna sticker Peru ut, vilket säkert har historiska förklaringar också.

WVS V107

VS V107 Top   WVS V107 Bottom

Sammanfattning

Enligt World Values Survey så har Sverige alltså:

  • Världens högsta tillit till personer vi aldrig träffat tidigare
  • Världens högsta tillit till personer med annan religion
  • Världens högsta tillit till personer av annan nationalitet

Kanske är det 200 år av fred och efterkrigstidens välstånd i landet som ligger bakom denna mycket höga tillit? Enligt Inglehart-Welzel är det ju så att när vi inte behöver tänka så mycket på vår egen ekonomiska och fysiska säkerhet så fokuserar vi istället på emancipativa frihetsvärden genom att engagera oss i miljöfrågor, jämlikhet, demokrati och tolerans. Vi är nog det enda land i världen som kallar oss en Humanitär Stormakt.  Dock har vi en grupp personer i Sverige som inte har denna höga tillit.

Mina resultat, baserade på 2014 års World Values Survey, är ungefär samma som 2006. Integrationsverkets dåvarande generaldirektör Andreas Carlgren skrev ”I ett litet bredare internationellt perspektiv tycks det inte vara invandrarna som är så annorlunda, utan snarare Sverige”.

Obs att allt jag presenterat här, inklusive bilderna, är sådant du själv kan få fram utan alltför avancerade tekniska kunskaper. Rådata för World Values Survey finns tillgänglig kostnadsfritt på deras hemsida om man registrerar sig. Här kan du läsa mer om de tekniska verktyg jag har använt.

Här är också några länkar för dig som vill veta mer.

Förtydligande: Denna bloggpost är helt baserad på World Values Survey som källa. Man kan tolka både frågorna och resultaten olika eftersom det finns olika uppfattningar om vad som menas med begrepp som intolerans, rasism och främlingsfientlighet. Min ambition är att ge en så rättvisade bild av resultaten från World Values Survey som möjligt, samt att diskutera vad jag tror är möjliga förklaringar.