SQL Server 2014 Nyheter del 4 – Resource Governor, Buffer Pool extensions, AlwaysOn och Molnet

By | augusti 26, 2014

Detta är del 4 i min miniserie om SQL Server 2014 nyheter. Övriga delar finns här.

Jag kommer nu att avsluta denna miniserie genom att gå igenom

  • Resource Governor förbättringar
  • Buffer Pool extensions
  • AlwaysOn förbättringar
  • Anpassningar till molnet

Resource Governor förbättringar

Resource Governor har funnits med sedan SQL Server 2008. Det är en mycket viktig funktionalitet för många större företag och organisationer som exempelvis har byggt upp interna ”SQL Server hotell” eller helt enkelt kör fler olika databaser på samma servrar. Med hjälp av Resource Governor kan man se till att systemresurserna (CPU-tid och minne) fördelas som önskat mellan olika applikationer.

SQL Server 2014 Resource Governor

Det har dock varit ett stort problem tidigare. Disk IO operationer har inte gått att styra via Resource Governor. Nu i SQL Server 2014 går detta att konfigurera via inställningar som heter MIN_IOPS_PER_VOLUME och MAX_IOPS_PER_VOLUME. Tyvärr går detta inte att konfigurera i dialogrutan för Resource Governor, utan man måste använda sig av ALTER RESOURCE POOL eller CREATE RESOURCE POOL kommandona. För mer info se Books Online.

Buffer Pool extensions

Med hjälp av Buffer Pool extension kan man använda sina SSD-diskar som komplement till det ”vanliga minnet” (RAM-minnet) på sina SQL Servrar. Detta är ett alternativ exempelvis när man inte kan bygga ut med mer RAM-minne. Det kan också vara ett enkelt sätt att höja prestandan i en befintlig databaslösning om man bara har tillgång till en SSD-disk.

Buffer Pool extensions konfigureras med ALTER SERVER CONFIGURATION. I nedan figur visas Buffer Pool extensions i sitt sammanhang (L2 BPool Backing Store).

SQL Server Buffer Pool Extensions

Mer bakgrund om Buffer Pool Extensions samt rekommendationer hur man bör använda det finns att läsa i Books Online.

AlwaysOn förbättringar

Med SQL Server 2014 kan man ha upp till 8 sekundärnoder (mot tidigare upp till 4 stycken för SQL Server 2012). Detta gör att man kan sprida belastningen ytterligare och öka tillgängligheten.

En annan förbättring är att sekundärnoderna fortsätter att vara online och läsbara medan primärnoden är otillgänglig (till skillnad från SQL Server 2012 där alla sekundärnoder blir otillgängliga). Detta är en stor fördel vid exempelvis längre avbrott i nätverksanslutning att det går att fortsätta läsa från databaserna.

AlwaysOn dashboard har också förbättrats med ytterligare kolumner så att man får mer specifik information om eventuella problem.

Anpassningar till molnet

Microsoft själva trycker mycket på att SQL Server 2014 är anpassad till molnet. Vad innebär det då konkret? Jo ett par nya funktioner finns.

Backup till molnet

I backupdialogrutan kan man från och med SQL Server 2014 välja ”Back up to: URL” för att backupen skall ske till molnet. Detta kan vara användbart om man vill förvara sina backuper på ett säkrare ställe än i sina egna lokaler och man är beredd att lägga sina backuper på servrar utomlands.

SQL Server 2014 Backup

För att kunna använda denna funktion måste man först skapa ett Storage-konto på Microsofts Azure-portal. Detta konto skyddas av ett login/lösenord som man måste skapa som en credential i SQL Server.

SQL Server 2014 Credential

När man väl har skapat ett Storage-konto i Azure och en credential är det smidigt och enkelt att göra backuper till molnet (Windows Azure).

Deploya databas till molnet

Man kan också köra databaserna i molnet. Det finns två olika sätt.

  • Windows Azure SQL Database är en ”Database-as-a-service” tjänst som Microsoft erbjuder. Det är ett relativt billigt sätt (från 5 dollar per månad) att få en databas och man slipper själv alla driftrelaterade uppgifter (ta backuper, uppgradera, etc). Nackdelen är att man inte har all funktionalitet som en vanlig SQL Server erbjuder.
  • Windows Azure VM (Virtuell Maskin) med en SQL Server installerad. Denna beter sig exakt som vilken SQL Server som helst. Skillnaden är enbart att man kör den på en virtuell maskin hos Microsoft. Man väljer då själv vilken edition (Enterprise, Standard, etc) och hur mycket resurser den virtuella maskinen skall ha. Detta är mycket dyrare än en Windows Azure SQL Database, men om man vill ha all funktionalitet så har man inget annat alternativ.

I SQL Server 2014 har det kommit två nya Wizards för att deploya (d v s kopiera) som databas till molnet enligt ovanstående två alternativ.

SQL Server 2014 Deploy to Azure

AlwaysOn sekundärer i molnet

Om man använder sig av AlwaysOn så kan man även placera sekundärnoder i molnet. Det går till och med att ha sekundärnoder i olika geografiska regioner i Azure. Tekniken bygger på att man skapar Windows Azure virtuella maskiner som kör SQL Server och att de ansluter via ett virtuellt nätverk (VNET).

En artikel som beskriver detta scenario mer i detalj finns här på TechNet.