Min moraliska kompass

By | oktober 23, 2015

Jag roade mig med att göra några test som har cirkulerat runt i Sociala Medier. Först gjorde jag detta ”Political Coordinates Test”.

Political Coordinates Test

Höger-vänster skalan kan sägas representera din inställning till statens inblandning i ekonomin. Testkonstruktörerna menar dock att denna axel inte räcker till för att beskriva skillnaderna i uppfattningar. Därför har de även en skala som de har döpt till ”Liberal-Communitarian”. Ordet communitarian kan på svenska översättas till ”kommunitarism”. Kommunitarismen kan sägas vara besläktad med konservativismen och betonar samhälle, samhörighet och gemenskap som motpol till liberalismens individualism.

Resultatet på testet känns inte som någon direkt överraskning eller missvisande. Jag betraktar mig själv som ”höger”, men inte alltför långt ut på skalan. Liberalismen har absolut många bra poänger, exempelvis John Rawls principer, men när liberalismen dras för långt så missar den hur vi människor fungerar i ett samhälle. Därför måste vi också se särskilt till sådant som tillit, ”socialt kapital” och värderingar. Robert Putnam kan rekommenderas som läsning om varför detta är så viktigt. Jag gillar också begreppet ”positiva rättigheter”, som är viktigt inom kommunitarismen. Men när kommunitarismen dras för långt så inskränker den, enligt mig, för mycket på individuella rättigheter. Så, lagom är bäst, som vanligt!

Som jag skrivit tidigare när på bloggen är jag partipolitiskt obunden. Det betyder att jag inte ser mig som hörandes till något parti (och jag har inga som helst politiska ambitioner), men naturligtvis påverkas mitt sätt att skriva av min syn på världen. Jag försöker alltid vara mycket noggrann med att utgå från fakta (mina tekniska artiklar är ju mer eller mindre ren fakta), och beskriva ämnen på ett rättvisande sätt, men naturligtvis påverkar mitt synsätt hur jag skriver. Därför tycker jag det är ärligast och schysstast att visa var jag står med ett blogginlägg som detta.

”Gör din plikt, kräv din rätt” tycker jag är ett bra måtto. Det sociala kontraktet går i två riktningar. Vi i Sverige har det, ur ett historiskt perspektiv, fantastiskt bra. Kanske så bra att många tenderar att se demokrati, yttrandefrihet, fred och välstånd som självklarheter istället för att inse att vi måste aktivt arbeta gemensamt för att bevara dem. Vi kan inte förvänta oss allt möjligt utan att vi själva gör vår plikt. Jag har en tro på att vi mer än idag måste upprätthålla värden som ansvarstagande, studieflit och civilkurage.

”Gör mot andra som du själv vill bli behandlad” tycker jag också är en bra regel. Kanske inte så konstigt att den återfinns i de flesta religioner och etiska läror i olika former.

En annan sak jag tycker är viktigt är att skilja mellan goda intentioner och riktig godhet. Riktig godhet kräver att vi använder både hjärta och hjärna. Även om exempelvis ”curlingföräldrar” vill sina barn väl, alltså har goda intentioner, så gör de ju inte barnen någon egentlig tjänst. Riktig godhet kräver att vi ser till helheten och tänker på vad resultatet blir. Talesättet att ”det är tanken som räknas” håller jag alltså inte med om.

Självklart anser jag att alla människor skall behandlas på samma sätt oavsett hudfärg, kön, tro, nation, sexuell läggning, etc. Detta är för mig så självklart att jag knappt tycker mig behöva skriva det, men jag gör det i alla fall för tydlighetens skull. Detta är också orsaken till att jag motsätter mig identitetspolitik som bryter mot universella ideal (som likabehandling). Identitetspolitiken förvandlar samhället från att vara ett gemensamt ansvar för alla till att bli ett byte för olika grupper att tvista om. Dessutom gör identitetspolitikförespråkarna fullständigt fel när de drar människor i en grupp över samma kam baserat på ytliga egenskaper.

Ytterligare ett politiskt test jag provat är detta Political Bias Test. Svagheten med testet är att det väldigt USA-inriktat. För svenskar kan testet nog lätt bli missvisande. Jag gjorde i alla fall tester och fick cirka 50% rätt och 0% i political bias. Det innebär, enligt testet, att jag inte låter ideologi och förutfattade meningar förvränga min världsbild. Att vara så objektiv som möjligt i min världsuppfattning är också något jag alltid har försökt vara.

Samma webbsajt, CelebrityTypes.com, som hade Political Coordinates Test hade också ytterligare ett par test. MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) / Jung är ett vanligt test som jag har provat på flera olika sajter. Jag brukar alltid få samma resultat: INTJ. Enligt CelebrityTypes.com är jag i gott sällskap med: Isaac Newton, Stephen Hawking, John Maynard Keynes, Martin Luther, Karl Marx, Bobby Fischer, Arnold Schwarzenegger och Mark Zuckerberg. Och en kändis till… Anders Breivik(!). Både genier och galningar, precis som i övrigt i samhället.

Några andra tester jag kan rekommendera är Philosophers’ Magazine online. Dessa tester har varit ett bra sätt för mig att ställa relevanta frågor kring min moralisk kompass. Kommentarerna till testerna är också mycket bra. Rekommenderas som sagt!